Slide 1
Aktualne informacje o inteligentnych koszach idealbin

Aktualności

Poznaj najnowsze wiadomości dotyczące problemów segregacji odpadów oraz rozwiązań jakie oferują inteligentne kosze Idealbin.

Slide 1
Informacje o inteligentnych koszach Idealbin

Aktualności

Zapoznaj się z bieżącymi informacjami z branży sortowania odpadów oraz rozwiązaniami jakie zapewniają kosze Idealbin.

Ile śmieci powstaje w Polsce i Europie? Statystyki odpadowe.

Faktem jest, że we współczesnym świecie produkuje się niebotyczną ilość odpadów. Na co dzień się nad tym nie zastanawiamy, ale świadomość ilości tworzonych przez nas śmieci pozwala nam przeciwdziałać temu problemowi.

Dane są jednoznaczne – w 2019 roku w Polsce wytworzono około 127 milionów ton opadów, z czego 12,8 miliona ton stanowiły odpady komunalne . Są to ogromne ilości śmieci, ale porównanie tych danych z ostatnim dwudziestoleciem pokazuje wyraźnie pozytywny trend – od 2000 roku wytwarzamy jako kraj corocznie podobną ich ilość, a w ostatnich latach notuje się nieznaczne spadki w porównaniu do pierwszej dekady XXI wieku, co pokazuje, że gospodarka odpadami wykazuje pewną skuteczność.

Widać też wyraźnie, że odpady przemysłowe stanowią znakomitą większość produkowanych w Polsce śmieci. Również tu można zaobserwować pozytywne trendy – w 2019 roku ze 114 milionów ton wytworzonych odpadów przemysłowych, prawie 56 milionów ton zostało poddanych odzyskowi, co dobrze rokuje na przyszłość .
Podobnie rzecz ma się z odpadami komunalnymi – z prawie 13 milionów ton w 2019 roku do odzysku skierowano 7,1 miliona ton, z czego 3,2 miliona trafiło do recyklingu, zaś reszta do kompostowania lub przekształcenia termicznego.

Dane przytaczane przez Główny Urząd Statystyczny pokazują raczej pozytywny trend, ale jak mają się one do codziennych działań i świadomości Polaków na temat produkcji odpadów i ich segregacji? Z badań przeprowadzonych przez ARC Rynek oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w 2019 roku 66% Polaków deklarowało, że sortuje śmieci, a 58% widzi sens w tym działaniu. Jednocześnie badania wykazały, że tylko 15% respondentów było w stanie prawidłowo przydzielić odpady do pojemników . Jednocześnie Polacy deklarują, że chętnie ograniczą ilość odpadów poprze użycie opakowań zwrotnych – taką chęć wyraża 84% badanych .

Biorąc pod uwagę całokształt produkcji odpadów, w 2018 w Europie tylko 8,2% pochodziło z gospodarstw domowych, zaś największy udział w wytwarzaniu śmieci miał sektor budowlany, który odpowiadał za 35,9% . Porównując sytuację Polski do innych państw Unii Europejskiej, mieścimy się w okolicach średniej – w 2018 roku na mieszkańca UE przypadało 7050 kilogramów, tymczasem w Polsce wartość ta wynosiła 6724 kilogramy .

Bardzo dobrze przedstawiają się statystyki Polski w ponownym wykorzystaniu odpadów – w 2018 roku unijna średnia wynosiła 54,6%, w co wlicza się 37,9% odpadów poddanych recyklingowi, 10,7% wysłanych do ponownego napełnienia oraz 6% wykorzystanych w produkcji energii. Według danych w Polsce prawie wyprodukowanych śmieci trafiła do recyklingu, a łączny udział wszystkich form ponownego wykorzystania wyniósł ponad 70% !
Choć może nam się czasami wydawać, że segregacja odpadów nie przynosi zamierzonych efektów i jest czasochłonna, zdecydowanie warto ją uprawiać. Twarde dane pokazują obraz zgoła odmienny od naszych wrażeń i jasno z nich wynika, że sortowanie oraz ponowne wykorzystanie śmieci jest potrzebne i niezbędne dla lepszej przyszłości.