Slide 1
Aktualne informacje o inteligentnych koszach idealbin

Aktualności

Poznaj najnowsze wiadomości dotyczące problemów segregacji odpadów oraz rozwiązań jakie oferują inteligentne kosze Idealbin.

Slide 1
Informacje o inteligentnych koszach Idealbin

Aktualności

Zapoznaj się z bieżącymi informacjami z branży sortowania odpadów oraz rozwiązaniami jakie zapewniają kosze Idealbin.

Nowe sposoby na odpady

Na przestrzeni wieków ludzkości udało się wymyślić setki tysięcy rodzajów śmieci oraz poważnie zanieczyścić Ziemię. Na szczęście, w wielu krajach odchodzi się od składowania na rzecz ponownego użycia. Powstają również coraz to nowsze metody walki z odpadami, które jeszcze niedawno wydawały się nie do zneutralizowania.

Statystyki przytaczane przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) są alarmujące – każdego roku zbiera się 11,2 miliarda ton odpadów stałych na całym świecie . Gdy doliczymy do tego inne rodzaje śmieci oraz emisje gazów cieplarnianych, powstaje mocno pesymistyczny obraz zanieczyszczonego świata. Przez dziesięciolecia nie przejmowaliśmy się losem śmieci, a większość naszego postępowania z nimi można streścić słowami „co z oczu, to z serca”. Tymczasem, nie znikały one – gromadzono je w miejscach do tego przeznaczonych, ale trafiały również do lasów czy mórz, negatywnie wpływając na faunę i florę.

W końcu nie dało się dłużej ignorować problemu. Na szczęście, wzrost znaczenia proekologicznych postaw oraz rozwój technologiczny sprawiły, że współcześnie śmieci wciąż są kwestią domagającą się rozwiązania, ale nowe metody gospodarowania nimi sprawiają, że jesteśmy w stanie neutralizować odpady dotychczas mocno problematyczne.

Dwudziesty i dwudziesty pierwszy wiek to czas rozkwitu elektroniki, technologii informatycznych oraz automatyzacji. Komputery, programy i maszyny nie tylko świetnie sprawdzają się w naszych domach, ale również pomagają minimalizować produkcję odpadów. Przykładem mogą być inteligentne kontenery – są one wyposażone w sieć czujników, które na bieżąco monitorują swoje zapełnienie, a po przekroczeniu określonego poziomu wysyłają sygnał do centrali, która wysyła wóz po odbiór . System taki stosowany jest w San Francisco, Pittsburghu czy Kopenhadze.

Kolejnym ze sposobów pozwalających na neutralizację odpadów oraz odzyskanie z nich choć części energii jest gazyfikacja plazmowa. Odpady stałe za pomocą pochodni plazmowych ogrzewane są do temperatur rzędu 5000°C, dzięki czemu z gazyfikowanych śmieci powstają gaz, który po oczyszczeniu z metali ciężkich może służyć w produkcji elektryczności oraz żużel, którego używa się do budowy dróg. Według badań, gazyfikacja plazmowa pozwala zaoszczędzić 83 miliony ton emisji CO2 w samej tylko Kalifornii!

Jednym z największych problemów współczesnego świata jest zanieczyszczenie plastikiem. Walka z nim jest szczególnie trudna, gdyż traktowany jest jednorazowo, a pandemia COVID-19 wpłynęła na zwiększenie jego produkcji. Dodatkowo, w zależności od rodzaju, rozkłada się od pięćdziesięciu do tysiąca lat, a także pozostawia po sobie mikroplastik – cząsteczki mniejsze niż milimetr – który zanieczyszcza glebę, wody, a także wpływa na zdrowie ludzi i zwierząt. Cały czas opracowuje się nowe metody ponownego wykorzystania plastikowych odpadków – dla przykładu, Kenijka Nzambi Matee tworzy z nich cegły, które są do pięciu razy twardsze niże beton.

W walce z plastikiem pomagają również grzyby czy glony. Zespół naukowców z Pakistanu i Chin odkrył grzyby, które pożywiają się nim! Aspergillus tubingensis jest w stanie rozłożyć poliuretan i może zrewolucjonizować sposób neutralizacji plastiku . Badania wskazują, że pomocne mogą w tym glony, które również wykazywały pewną skuteczność w biodegradowaniu plastikowych odpadków . Jak widać na podanych przykładach, nowe sposoby walki ze śmieciami pokazują, że jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie każdego problemu.