idealbin

Czy codzienne wybory wpływają na stan środowiska?

Może się zdarzyć, że wyrzucając wyczyszczone opakowanie po jogurcie, zastanawiamy się – czy to, co robię, ma sens? Często wyrażaną wątpliwością przy sortowaniu śmieci jest twierdzenie, że zabierają je różne śmieciarki, ale jadą na jedno wysypisko. Czy to prawda i czy codzienne wybory mają wpływ na ilość zanieczyszczeń oraz stan środowiska? Odpowiedź brzmi – i tak, i nie. Spoglądając na dane GUS-u można zauważyć, że w 2019 roku odpady komunalne, a więc wynikające z naszej codziennej, nieprzemysłowej działalności stanowiły tylko 12,8 miliona ton; odpadów przemysłowych z kolei zebrano 114 milionów ton . Na podstawie tych informacji można domniemywać, że podmioty gospodarcze wywierają większą presję na środowisko niż gospodarstwa domowe. Swego czasu, bazując na badaniu przeprowadzonym przez CDP , największe światowe pisma donosiły, że 100 największych firm świata odpowiada za 71% emisji gazów cieplarnianych. Jest w tym trochę prawdy, ale nie jest to cała prawda –… Czytaj dalej »Czy codzienne wybory wpływają na stan środowiska?

Nowe sposoby na odpady

Na przestrzeni wieków ludzkości udało się wymyślić setki tysięcy rodzajów śmieci oraz poważnie zanieczyścić Ziemię. Na szczęście, w wielu krajach odchodzi się od składowania na rzecz ponownego użycia. Powstają również coraz to nowsze metody walki z odpadami, które jeszcze niedawno wydawały się nie do zneutralizowania. Statystyki przytaczane przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) są alarmujące – każdego roku zbiera się 11,2 miliarda ton odpadów stałych na całym świecie . Gdy doliczymy do tego inne rodzaje śmieci oraz emisje gazów cieplarnianych, powstaje mocno pesymistyczny obraz zanieczyszczonego świata. Przez dziesięciolecia nie przejmowaliśmy się losem śmieci, a większość naszego postępowania z nimi można streścić słowami „co z oczu, to z serca”. Tymczasem, nie znikały one – gromadzono je w miejscach do tego przeznaczonych, ale trafiały również do lasów czy mórz, negatywnie wpływając na faunę i florę. W końcu nie dało się dłużej ignorować problemu. Na szczęście, wzrost… Czytaj dalej »Nowe sposoby na odpady

Ile śmieci powstaje w Polsce i Europie? Statystyki odpadowe.

Faktem jest, że we współczesnym świecie produkuje się niebotyczną ilość odpadów. Na co dzień się nad tym nie zastanawiamy, ale świadomość ilości tworzonych przez nas śmieci pozwala nam przeciwdziałać temu problemowi. Dane są jednoznaczne – w 2019 roku w Polsce wytworzono około 127 milionów ton opadów, z czego 12,8 miliona ton stanowiły odpady komunalne . Są to ogromne ilości śmieci, ale porównanie tych danych z ostatnim dwudziestoleciem pokazuje wyraźnie pozytywny trend – od 2000 roku wytwarzamy jako kraj corocznie podobną ich ilość, a w ostatnich latach notuje się nieznaczne spadki w porównaniu do pierwszej dekady XXI wieku, co pokazuje, że gospodarka odpadami wykazuje pewną skuteczność. Widać też wyraźnie, że odpady przemysłowe stanowią znakomitą większość produkowanych w Polsce śmieci. Również tu można zaobserwować pozytywne trendy – w 2019 roku ze 114 milionów ton wytworzonych odpadów przemysłowych, prawie 56 milionów ton zostało poddanych odzyskowi, co dobrze rokuje… Czytaj dalej »Ile śmieci powstaje w Polsce i Europie? Statystyki odpadowe.